اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:16 /11/1385

بازدید کنندگان :  30 نفر

 کد:9431

چاپ خبر

عنوان خبر : توصیه های موسسات انگلیسی به بلردرموردایران

خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه موسسات پژوهشي و تشكل‌‏هاي اجتماعي انگليس با تهيه گزارشي به بررسي پيامدهاي اقدام نظامي عليه ايران پرداختند و اين گونه نتيجه‌‏گيري كردند كه اين اقدام بسيار خطرناك و مضر خواهد بود.
در اين گزارش آمده است: در حالي كه انگليس و توني بلر نخست وزير انگليس مي‌‏توانند با فشار برآمريكا نقش مهمي در حل اين بن‌‏بست ايفا كنند، تنها از طريق مذاكره مستقيم ايران‌‏ـ‌‏آمريكا دستيابي به توافق امكان‌‏پذير است.
طبق گزارش موسسات و تشكل‌‏هاي انگليسي، عواقب اقدام نظامي احتمالي عليه ايران كاملا مضر و بسيار خطرناك است، بنابراين در قبال مساله هسته‌‏اي ايران راه حل‌‏هاي ديپلماتيك بايد قاطعانه ادامه يابد.
اين گزارش، با اشاره به برخي پيامدهاي منفي احتمالي اقدام نظامي عليه ايران افزود: اين امر تبديل شدن ايران به قدرت هسته‌‏اي و خروج از پيمان منع اشاعه هسته‌‏اي را تسهيل مي‌‏كند. پيامد احتمالي ديگر حمله به ايران تحريك و برانگيختگي جنگ عليه ترور است و همزمان ممكن است اتحاديه اروپا كه براي نيازهاي انرژي خود به ايران وابسته است، تحت فشار قرار گيرد و احتمالا ركود را تجربه كند.
اين موسسات پژوهشي و تشكل‌‏هاي اجتماعي، خواستار اعمال نفوذ ديپلماتيك انگليس بر آمريكا به منظور حمايت از تعامل مستقيم آمريكا با ايران شدند، زيرا معتقدند كه اين امر براي حل اوضاع كنوني بسيار ضروري است.
طبق گزارش آنها بدون برگزاري مذاكرات ميان ايران و آمريكا نمي‌‏توان گفت كه پتانسيل ديپلماسي كاملا به كار گرفته شده است.
صندوق اعانه آكسفام، مركز سياست خارجي، بزرگترين اتحاديه‌‏هاي تجاري انگليس از جملهيونيژن، آميكوس و جي.ام.بي همراه با سازمان‌‏هاي مذهبي نظير شوراي مسلمانان انگليس و پكس كريستي از جمله تهيه‌‏كنندگان اين گزارش هستند.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی