اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:1 /1/1384

بازدید کنندگان :  410 نفر

 کد:905

چاپ خبر

عنوان خبر : 

بسمه تعالی

قابل توجه ایرانیان مقیم خارج ازکشور

شبکه خبری البرز درنظرداردبمنظورگسترش دامنه فعالیتهای خبری خودوتحت پوشش قراردادن اخباربین المللی وهمچنین محلی دیگرکشورها حضورپررنگ تری ازخود,فرای مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی داشته باشد.

لذاازهمین روازایرانیان وشهروندان دیگرکشورهاکه به زبان فارسی تسلط کافی دارنددعوت به همکاری مینماید.

علاقمندان میتوانندزمینه فعالیت موردعلاقه ,حوزه جغرافیایی ومشخصات خود شامل :

نام ونام خانوادگی-سن - تحصیلات - میزان سکونت درشهروکشورموردنظر- نشانی پستی - شماره تماس وپست الکترونیکی خود راازسه طریق

1- بخش دریافت نظرات درانتهای این صفحه

2- بخش تماس باما   "تماس باالبرز"

3-ایمیل های  و

برای دستندرکاران البرزارسال فرمائید.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی