اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:16 /11/1385

بازدید کنندگان :  173 نفر

 کد:9430

چاپ خبر

عنوان خبر : کریستین امانپوردرکرج

گفته میشودکریستین امانپورخبرنگارس ان ان روزگذشته درکرج حاضرشده واقدام به تهیه گزارشی ازوضعیت حوزه علمیه این شهرنموده است .

شنیده های خبرنگارالبرزحاکیست این خبرنگارصرفابامجوزدیدارخانوادگی به شهرستان کرج سفرکرده است ولی دراین سفردوربین خودرادرمقابل درب حوزه علمیه شهرستان کرج نصب کرده واقدام به تهیه گزارشی نموده که ازآن بعنوان یک گزارش منفی یادمیشود.

اودراین گزارش سعی درعقب افتاده جلوه دادن کرج ووضعیت آموزشی آن نموده وعموما بافت های فرسوده وقدیمی منطقه رادرکادرهای بسته ضبط نموده است .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی