اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:15 /11/1385

بازدید کنندگان :  159 نفر

 کد:9412

چاپ خبر

عنوان خبر : نتایج جالب یک نظرسنجی آمریکایی ازمردم ایران

»در حالي كه جنگ رواني شديد آمريكا براي مهار ايران روزبه به روز گسترده تر مي شود، انتشار نتايج يك نظرسنجي از مردم ايران نشان داد، اين جنگ رواني با شكست فاحشي روبه رو شده است.

 موسسه افكار سنجي «world public opinion» نشان مي دهد كه 93 درصد مردم ايران از دولت جرج بوش متنفر هستند و فقط 5 درصد از ايراني هاي شركت كننده در اين نظرسنجي درباره دولت كنوني حاكم بر واشنگتن نظر مثبت داشتند.

 اين نظرسنجي به صورت همزمان در ايران و آمريكا انجام داده شده است.

همچنين نتايج اين نظرسنجي حاكي از آن است كه ايراني ها در مجموع نيز نگرش منفي درباره آمريكا دارند، بطوريكه 76 درصد از مجموع يك هزار شركت كننده در اين نظرسنجي در ايران اعلام كردند از دولت آمريكا متنفرند كه البته 22 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي نيز گفتند درباره آمريكا در كل نگرش مثبت دارند.

 نفرت مردم ايران از جرج بوش به وضوح در اين نظرسنجي انعكاس يافته است، بطوريكه 92 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي در ايران اعلام كردند از بوش متنفر هستند. همين نگرش  منفي مردم ايران درباره فرهنگ آمريكايي نيز صادق است.

به استناد نتايج نظرسنجي اين موسسه آمريكايي كه با همكاري چند مركز افكارسنجي ديگر در آمريكا و ايران انجام گرفته است، 78 درصد مردم ايران از فرهنگ آمريكا متنفر هستند. به نوشته پايگاه اينترنتي اين موسسه نتايج اين نظرسنجي ها نشان مي دهد، نگرش مردم ايران در طول يك سال گذشته درخصوص آمريكا همانند ديگر كشورهاي جهان منفي تر شده است، چراكه نظرسنجي مشترك بي بي سي با دو موسسه ديگر در دسامبر سال 2005 يعني دقيقا يك سال قبل از انجام نظرسنجي فوق حاكي از ان بود كه 65 درصد مردم ايران از آمريكا متنفر هستند، حال آن كه اين رقم در نظرسنجي اخير افزايش چشمگيري داشته است. 

يكي از پرسشهاي مطرح شده در اين نظرسنجي اين بود كه ايا آمريكا خطري براي ايران است يا خير 77 درصد از ايراني هاي شركت كننده در اين نظرسنجي گفتند، آمريكا و سياست خارجي ان براي ايران خطرناك است، همين نگاه درباره پايگاههاي آمريكايي در منطقه نيز مصداق داشت،  به نظر 83 درصد مردم ايران پايگاههاي آمريكايي در منطقه خاور ميانه تهديدي براي ايران است و  فقط 11 از يك هزار شركت كننده در اين نظرسنجي گفتند پايگاههاي آمريكايي در منطقه براي ايران خطرناك نيست.

يكي ديگر از محورهاي مطرح در اين نظرسنجي نقش پايگاههاي نظامي آمريكايي در منطقه و ثبات خاور ميانه بود به استناد نتايج اين نظرسنجي آمريكايي 79 درصد از ايراني ها تاثير وجود پايگاه هاي نظامي آمريكا در منطقه بر ثبات آن منفي است و 89 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي در ايران با حضور پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه خاور ميانه مخالف هستند.

به نظر 47 درصد از ايراني هاي شركت كننده در اين نظرسنجي موسسه افكار سنجي آمريكايي فوق هدف اصلي آمريكا از انچه كه واشنگتن ان را مبارزه با تروريسم مي خواند دستيابي به سلطه نظامي و سياسي در منطقه خاور ميانه و كنترل منابع طبيعي اين منطقه است. به نظر 29 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي هدف آمريكا از اين سياست تضعيف جهان اسلام و ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان است. فقط 10 درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي بر اين باور بودند كه هدف آمريكا از اين سياست محافظت از آمريكا دربرابر حملات تروريستي است.

 البته همين نگرش منفي درباره حضور پايگاههاي آمريكايي در منطقه خاورميانه درميان خود مردم آمريكا نيز وجود دارد. نتايج اين نظرسنجي كه در ميان مردم آمريكا نيز انجام شده است، نشان مي دهد به 41 درصد مردم آمريكا با وجود پايگاههاي آمريكا در منطقه مخالف هستند و تاثير ان را بر ثبات منطقه منفي مي دانند.

به نظر مردم آمريكا نيز پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه خاورميانه تهديدي براي ايران است. نتايج اين نظرسنجي حاكي از ان است كه به نظر 80 درصد مردم آمريكا پايگاههاي نظامي آمريكا در منطقه تهديدي براي ايران است. 

يكي ديگر از پرسشهاي مطرح شده در اين راستا سياست كاخ سفيد درباره تشكيل كشور مستقل فلسطين بود به نظر 79 درصد شركت كنندگان در اين نظرسنجي آمريكا خود را به ايجاد كشور مستقل فلسطين كه ادعا مي كند در پي تحقق يافتن ان است متعهد نمي داند.

 يكي ديگر از محورهاي مطرح شده در اين نظرسنجي نقش ايران در جهان بود به نظر 83 درصد شركت كنندگان ايراني در اين نظرسنجي ايران نقشي مثبتي در تحولات جهاني ايفا مي كند. 86 درصد از مردم ايران خواستار آن هستند كه كشورشان نقش فعالي در مسائل بين المللي داشته باشد.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

» صفحه اصلی

» عناوین کل اخبار

» اجتماعی

» اقتصادی

» سیاسی

» علمی

» فرهنگی

» ورزشی

» استانها

» خارجی

» خبر های منطقه  کرج

» گزارش و تحلیل

» عکس ها

» گفتگو

» یادداشت ها

» مقاله

» پیوند ها

» سرگرمی و امکانات

» جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی