اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:15 /11/1385

بازدید کنندگان :  107 نفر

 کد:9411

چاپ خبر

عنوان خبر : "اخبار" جایگزین "شرق "میشود

 

 

روزنامه اخبارمجددمنتشرمیشود.

بگزارش البرزاین روزنامه که تاچندسال پیش منتشربطورمرتب میشده ازسوی هیات نظارت برمطبوعات توقیف شده بودکه پس ازطی مراحل خودمجدداموفق به اخذمجوزانتشارگرفته است .

این روزنامه که پیش ازاین نیزباگرایش چپ منتشرمیشده قصدداردباسردبیری محمدقوچانی فعالیت خودراآغازنماید.

حضورمحمدقوچانی دراین روزنامه ,منجربه انتشاراخباری مبنی برجایگزینی "اخبار" به جای "شرق" شده وگفته میشودقراراست عمده گردانندگان این روزنامه ازکادرسابق روزنامه توقیف شده شرق باشند.

"اخبار"قراراست اسفندماه روی گیشه روزنامه فروشیها قراربگیرد.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی