اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:15 /11/1385

بازدید کنندگان :  83 نفر

 کد:9409

چاپ خبر

عنوان خبر : انتشاریک روزنامه غیرقانونی درخوزستان

مدیرمسوول روزنامه روزان ازانتشارغیرقانونی وبدون نظارت این روزنامه درخوزستان خبرداد .

بگزارش البرزمدیرمسوول این نشریه محلی درنامه ای به مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان خوزستان اعلام کرد:عده ای ناشناخته بالگوی این نشریه دست به انتشارنشریه ای میزنندکه مدیران این روزنامه ازآن اطلاعی نداشته وهیچ نظارتی روی مطالب آن صورت نمیگیرد.

وی درنامه خودآورده است : اين نشريه توسط افراد غيرمسئول و در چاپخانه اي نامشخص بصورت غيرقانوني چاپ مي شود و لذا مسئوليت مطالب آن را به عهده نمي گيرد.

وی دراین نامه نسبت به عواقب احتمالی انتشاربدون نظارت وغیرقانونی این روزنامه هشدارداده وازمسوولین نظارتی وامنیتی خواسته است تانسبت پیگیری موضوع اقدام کنند.

گفته میشوداین نشریه همچنان بصورت غیرقانونی درحال انتشاردرمحلی نامعلوم است .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی