اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:15 /11/1385

بازدید کنندگان :  125 نفر

 کد:9407

چاپ خبر

عنوان خبر : هیلاری کلینتون :ممکن است به ایران حمله کنیم

هیلاری کلینتون دراولین نطق انتخاباتیش درجمع یهودیان این کشوردست به خودشیرینی برای صهیونیستها زد.

بگزارش البرز این نامزدانتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده دراین جمع ,ایران رایک تهدیدجدی برای جهان معرفی کرده ومیگوید: ما نمی توانیم به ایران اجازه دهیم و نباید هم اجازه دهیم که به سلاح اتمی دست پیدا کند.

وی ایران رابه اقدام نظامی درزمان ریاست جمهوری خیالی خودتهدیدکرده وادامه میدهد: ایران بایددرزمینه استقراردمکراسی آمریکادرمنطقه خاورمیانه به ماکمک کندوگرنه باپیروزی من ! بازهم تمام گزینه ها بویژه اقدام نظامی علیه این کشورروی میز رئیس جمهورایالات متحده قرارخواهدگرفت .

دراین لحظه صهیونیستهای مستقردراین سخنرانی برای هیلاری کف زده و تعدادی ازآنها به خاطراین گفتاروعده حمایت مالی به اودادند.

وی درعین حال به نفوذوقدرت ایران درمنطقه اذعان داشته ومی افزاید: ایران درمنطقه ازنفوذوقدرت زیادی برخورداراست ومابرای دستیابی به صلح وثبات درخاورمیانه بایدباکشورهایی نظیرایران ,سوریه وجنبش های دیگری مانندحزب الله وحماس واردگفتگوشویم .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی