اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:15 /11/1385

بازدید کنندگان :  106 نفر

 کد:9396

چاپ خبر

عنوان خبر : "یزید"کاردست "سیاست روز"داد

 

 

علت توقیف روزنامه سیاست روزانتشارمطلبی درخصوص قیام عاشورااعلام شد.

بگزارش البرزدراین مقاله نویسنده به نقش یزیدبعنوان خلیفه دوم امویان اشاره مینمایدکه بدلیل جاافتادن یک کلمه این روزنامه توقیف موقت میشود.

براساس این گزارش درمقاله مذکوربجای تایپ "خیلفه دوم اموی" کمله "خیلفه دوم "تایپ میشودکه همین مسئله موجب نگرانی ازاعتراض اهل سنت میشود.

این درحالی است که عنوان خلیفه دوم به "عمر" تعلق داشته واهل سنت براین مسئله متعقدهستندوخلیفه دوم امویان یزدبن معاویه است .

مسوولین روزنامه سیاست روزانتشار"خلیفه دوم " راناشی ازاشتباه سهوی درهنگام تایپ اعلام کرده ومیگویند:درهنگام تایپ کلمه اموی جا انداخته شده است .

این مطلب روزپنجشنبه منتشرشد.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی