اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:14 /11/1385

بازدید کنندگان :  2624 نفر

 کد:9359

چاپ خبر

عنوان خبر : هنردرخدمت فرهنگ برهنگی -گزارش تصویری مانکن شدن یک هنرمند

 

 

مادی گرایی درعرصه سینماوتلویزیون متاسفانه رفته رفته خودبه معضلی برای جامعه وجوانان تبدیل میشود.

بگزارش سرویس اجتماعی البرزباگسترش فرهنگ مصرف گرایی ورسوخ تجمل درزندگی جامعه ایرانی حضوربرخی ورزشکاران وهنرمندان که باحضوردررسانه ملی وسینماصاحب نام شده انددربیلبردها وتیزهای تبلیغاتی درحال گسترش است .

اگرچه نمیتوان اصل این موضوع رامورداشکال قرارداداما چنانچه متولیان فرهنگی جامعه که هنرمندان وورزشکاران بخشی ازایشان بشمارمیروندجذب کننده جوانان ودیگراقشارجامعه بسوی کالاهای غیرضروری ومتضادبافرهنگ ایرانی اسلامی باشدخودنوعی ابزارشدن برای متامع فرهنگ غربی بشمارمیرود.

هم اکنون آمارهای عجیبی ازپیشنهادات مالی برای حضورتبلیغاتی چهره های هنری وورزشی برای گسترش رجوع به اجناس وارداتی غرب درکشورشنیده میشود.

گذشته ازنگاه اقتصادی به این مسئله متاسفانه برخی ازاین چهره های هنری باپشت پازدن به اصالت وریشه ملی ومذهبی مردمان خویش آگاهانه یابطورسهوی جوانان کشورشان رابسوی یک فرهنگ منسوخ هدایت میکنندکه لازم است ناظران وزارت فرهنگ ورسانه ملی درحضوراین افرادبعنوان چهره های هنری دربرنامه هاتجدیدنظری داشته باشند.

تصاویرزیرتبلیغات لباسهای NIMANY توسط یکی ازهنرمندان سینماوتلویزیون است که تصاویرخودگویاترازهربیانی است .

دربرخی ازاین تصاویر"ب - ر" عملابه نوعی فرهنگ برهنگی روی آورده وباتنزل چهره هنری خودبه بهانه تبلیغ درحد یک مانکن ,جوانان رابه استفاده این نوع لباس آنهم بصورت نیمه عریان ترغیب ودعوت کرده است .font>

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی