اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز :

  عاشورادرفکه

عاشورافرهنگ رهایی بشریت ازظلم وستم است وفرهنگ بخش افکارآزادیخواهی است که منجربه پیروزیهای بزرگ مردان بزرگ تاریخ گشته است .آنان که نامشان درصفحه تاریخ بامردی ومردانگی ثبت شده است .عاشورادرکوچه وخیابان وتکایا باتمام قداستش متفاوت است ازعاشورادرکنارعاشورائیان ,آنان که خون رابرشمشیرپیروزدانستندومعنای جنگ رابالطافت ایثارواخلاص تغییردادندوشهادت رادرسیاهی دوران معنای جدیدبخشیدند.گزارش مصوری راکه مشاهده میکنید برنامه حضورعاشقان شهادت وشاگردان دوران همت ها ومتوسلیان ها است که عهدباحضوردرکربلای فکه پرده ای ازصحنه پرشوروحرارت عاشورا رابه کنارزدند.

چنانچه تمایل به دیدن گزارش مصوراین عاشورابازیرنوشت داریدمیتوانید اینجا  راکلیک کنید.

آغازی نو

 

 

تصاویرجالب احمدی نژاددرمازندران

دریادل باش وبسیجی

 

صادق آل محمد ص

 

" قلعه رودخان " بزرگترين دژ آجري ايران

انسانهاوآشغالها

 

بازسازي حرم مطهر امام حسين (ع) در كربلا

 

<<  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  >>

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی