اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:1 /3/1386

بازدید کنندگان :  655 نفر

 کد:11322

چاپ خبر

عنوان خبر : بازیگر وکارگردان مشهور سریالهای طنز دستگیر شد

 

 

یک بازیگر مشهور سریالهای طنز شبکه سوم سیما دستگیرشد.

به گزارش البرز "م غ " ازبازیگران مشهور طنز شبکه های تلویزیونی درشرایطی دستگیر شدکه درحالت طبیعی نبوده است .

یک شاهد عینی به خبرنگارالبرز گفت : روز گذشته  این بازیگر تلویزیون درشهرک غرب با حالتی عجیب وارد خیابان شده و موجب وحشت شهروندان گردید.

وی افزود : این بازیگر تلویزیون که درشرایط طبیعی نبود یک اسلحه کمری بدست گرفته درحاشیه خیابان با داد وفریاد کردن وحرکت اسلحه به این سو و آن سو موجب ایجاد وحشت درعابرین شد .

براساس این گزارش شهروندان که ازاین مسئله بشدت ترسیده بودند درتماس باپلیس از حضور فردی مسلح ودرحال مستی خبرمیدهند که دقایقی بعد این بازیگرتوسط عوامل انتظامی دستگیر و به مرکز انتظامی منتقل میشود .

پلیس دربررسی های اولیه از وی مقداری مواد مخدر کشف کرده است .

گفته میشود این بازیگر "کراک" مصرف میکرد ه است .

پرونده این بازیگر جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی