اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:31 /2/1386

بازدید کنندگان :  1179 نفر

 کد:11296

چاپ خبر

عنوان خبر : یک نفر برای رضای خدا مخملباف را ترور کند !

 

 

مخملباف دراظهارات عجیبی مدعی شد حکومت ایران به دنبال نابودی اوست .

به گزارش البرز پس ازماجرای انفجار درسرصحنه فیلم یکی ازدخترانش وی بشدت پروژه مظلوم نمایی خود را دنبال میکند .

مخملباف که مدتهاست درایران مرده است ,اولین کارگردانی است که با کاهش شدید کیفیت فیلم هایش به دنبال اخلاق زدگی درفیلمنامه هایش میرود بطوریکه فریاد مورچه ها را کلید میزند .

این اثر مخملباف ازنظر کارشناسان اولین فیلم غیر اخلاقی ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار میرود .

زرد گرایی درفیلم های مخلمباف با کشاندن هنر به گیشه و فرا خواندن ضد ارزشها ومسایل غیر اخلاقی در فیلمهایش روزبه روز درحال گسترش است .

او که خود بازیگری را نیز دنبال کرده است سعی کرد با قرار گرفتن درمقابل دوربین وجهه ازدست رفته اش را بازسازی نماید ولی نه تنها حضور ش بلکه زردگرایی روی پرده سفید نیست نتوانست از بی رقبتی عمومی درآثار او بکاهد .

وی پس از این ماجرا سکانس بعدی خود را با مهرورزی به اپوزیسیون کلید میزند بطوریکه کارشناسان معتقدند انتخاب این روش مخلمباف صرفا جهت جلب توجه دولتهای معاند بانظام ایران صورت پذیرفته است .

او دراین پروژه سعی میکند خود را بشدت تحت فشار حکومت ایران معرفی کند ازهمین رو چهره ای مظلوم ازخود ترسیم میکند .

وی درادامه سریال خود دست به انفجاری ساختگی میزند که درآن فقط یک " اسب " جان به جان آفرین تسلیم میکند وتیر جمهوری اسلامی که اتفاقا به قول خودش ازمامورین کارکشته و ماهری برخوردار است به سنگ خورده وعملیات کشتن او ناموفق میماند .

وی که تاکنون هر سه پروژه اش باناکامی روبرو بوده است سعی خواهد کرد چهره مظلوم تری ازخود به نمایش بگذارد شاید کسی دریک پیاده رو پر تردد به کاسه او هم سکه ای بیندازد .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی