اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:23 /2/1386

بازدید کنندگان :  140 نفر

 کد:11098

چاپ خبر

عنوان خبر : آموزه های فساد صهیونیست;"مانع علف خوردن گاو نشو "

 

 

یک روزنامه نگار اسرائیلی چندی پیش در یکی از شماره های روزنامه "‌ ها آرتص "‌با اشاره به پرونده فسادهای اخلاقی و مالی سران رژیم صهیونیستی نوشت : افزایش فساد در جامعه اسرائیل به دلیل آموزه هایی است که این فسادها را توجیه می کند.
وی در یادداشت خود می نویسد :‌ دهها سال پیش شخصی بنام دکتر" امیل شمورک " ناظر داخلی خبرگزاری یهود بود وی در سال 1951گزارشی تندی درباره عملکرد کارکنانش نوشت .

اطلاعات وی آنقدر تکان دهنده بود که "حاییم کوهین" مشاور کنونی وقت کابینه دستور داد تا پلیس پیرامون این مساله تحقیقات خود را آغاز کند.دراین بین "لیفی اشکول "مسؤول مالی خبرگزاری گفت : "مانع علف خوردن گاو نشو" .قصد وی این بود که لازم نیست کسانی را که در راه مردم کار می کنند بخاطر اختصاص دادن سهمی به خودشان مورد پیگرد قرار دهیم.

در سایه همین اصل بود که فضایی مخالف شمورک بوجود آمد و او را به استعفاء واداشت و اقدامات قانونی هم که علیه مظنونین آغاز شده بود متوقف شد .
اصل "مانع علف خوردن گاو نشو "دراصل از کتب مقدس یهود سرچشمه گرفته و معنی حقیقی و توراتی آن اینست که :(به زیردستان و خدمتگذاران اجازه بده که از ثمره تلاششان یخورند و بهره برند .
اشکول این اصل را در پس زمینه زندگی یهود پیاده ساخت و رفتارهای فاسد را از طریق آن مجاز نمود .سخنان وی تا به امروز در تاریخ اسرائیل همچون لکه ننگی که شایسته محکومیت و انکار است باقی مانده و هنوز بسیاری آنرا قبول دارند. اشکول خود با کارمندان خبرگزاری موافق نبود اما به هر حال وی مسؤل ادامه فساد آنها بود .
واکنش وی به این مسأله نمایانگر تفکر حاکم بر رهبران دولت در آن زمان است که همه از حزب کارعمل بودند . آنها براین باور بودند که خدا ما را برای حکمرانی برگزیده وفقط ما می دانیم انجام چه کاری پسندیده است و چه کاری ناپسند.ما همه اعضای انجمن مقدسی هستیم که جان خود را در راه مردم فدا می‌کنند و اگر کسی در جایی ذره ای را به خود اختصاص دهد ،این کار با توجه به وظیفه ملی که برای مردم انجام می دهد نباید مورد بازخواست قرار گیرد.
به هر حال سختگیری بر کارمندی که خطا کرده ضروری نمی نماید ،
فقط کافی است این کار برعهده ما رهبران گذاشته شود و خود بهتر می دانیم چگونه با آن برخورد کنیم .آنچه مهم است اینست که توجهمان از توجه به مصالح عام منحرف نگردد.
پنجاه و شش سال پس از این ماجرا ،امروز رهبران دولت تلاش دارند همین اصل رااز نو زنده کنند . دولتی که جلوی افشاگریهای ناظردولت میخا لیند نشتراوس ،و دستورات مؤکد بازرس کل " یارون زلیخه " ،و اقدامات مشاور قانونی دولت " مینی مزوز" ،وتحقیقاتی که پیس بر ضد دولت به راه انداخته ،و همچنین فشارمردمی که ایشان را به تشکیل ستادهای زایلر و وینوگراد واداشته ،به سختی ایستاده است .
دولت ایهود اولمرت ادعا دارد که دستگاههای بازرسی و نظارت ، قدرت عمل آنان راکاسته وایفای نقش صحیح را دشوار ساخته است . بعد از جنگ با لبنان گلایه داشتند که با این وضعیت بازرسی اکنون ، هر افسری مجبور است با یک وکیل یا قاضی همراه باشد و پس از جریان تحقیقات دراداره مالیات شنیده شد که برخی ادعا می کنند :اینگونه کارکنان نمی توانند تواناییهای خود را آشکار سازند و درباره اظهارات بازرس کل نیز چنین ادعاهایی شد .در کل این سخنان به این معنی است که روشنگری های دستگاه نظارت و سلطه قانون برضد شیوه عملکرد شاخه های مختلف دولت ،به برخی مصلحت های کاردولت لطمه می زند .
این روزنامه نگار اسرائیلی در ادامه می نویسد : ‌البته مقصود ما خدشه دار کردن چهره مسؤولین و نفی شایستگی های آنان نیست و به دیدگاههای رهبران هم ایرادی نداریم بلکه فقط می خواهیم این اعمال باشفافیت و وضوح انجام شود .

مثلا ما در رابطه با مواضع اولمرت در قضیه گفتگوهای مناقصه بانک لیومی سؤالی نداریم و فقط از تناقض منافع و روابط شخصی او با یکی از طرفهای مناقصه می پرسیم .دستگاه اخذ مالیات نیز فقط بجهت عدم شفاف سازی در عملکردشان دربرخی پرونده ها مورد بازخواست بودند.یورام لیفی نیز نه بخاطر مواضع حرفه ای که اتخاذ کرده بلکه به دلیل رابطه با جنایتکاران بدون اطلاع مسؤولین مورد انتقاد کمیته زایلر بوده است .گاوان اجازه دارند علف بخورند ! اما مسؤولین در رده های پایین تر و عام بایستی میان حسابهای شخصی خود و خزانه دولت فرق بگذارند.
واقعیت اینست که حتی روزنامه هایی که وظیفه نقد را رسالت خود میدانند نیز خود در این جریان که از آن سخن رفت غرق شده و صراحتا اعلام می کنند سران یهود و مسؤولان رده بالا مجازند هرگونه که مایلند برای خود قانون بنویسند واجرا کنند و با توجه به اینکه نظام اسرائیل نظامی قانون گریزکه نه، قانون ستیز است اصلا اهمیتی ندارد اگرمصوبات دستگاهای داخلی فرقی نمی کند حتی خارجی هیچ انگاشته شود.

چرا که به اذعان خودشان سروران و حاکمان زمین از سوی خدا هستند وباید هم به عرف سایر ملل وقعی ننهند ! اینگونه با این لاابالی گری ها و جنگل پنداشتن دنیا از سوی این قوم بی فرهنگ که در طول تاریخ حتی یکبار حاضر نشده است به آموزه های انسانی ودستورات متعالی گوش فرا نهد تا جایی که حتی پیامبر خود را به تعبیری زجرکش کردند ،نباید انتظار داشت رفتارهای نیک و انساندوستانه از ایشان سر زند یا در این زمینه ها دست کم در حد سایر ملل ظاهر شوند.اسرائیل این زخم کاری بر سینه تاریخ بشر و این تاول بدخیم بر چهره انسان دردیست بی درمان که یا باید سراسر وجود را از خود بیالا ید ویا اینکه از بیخ وبن کنده شود وبیراه نیست اگر ما هم بگوییم این لکه شوم را درآغوش این زمین جایگاهی نیست .ا

لبته ما دشمن انسانیت نیستیم و مردمان حق زندگی دارند ولی اگرمردمانی بخواهند فسادپیشه کنند و بخواهند بی نام و نشان بودن خود بر نقشه جغرافیا را با تصرف زورمدارانه سرزمین مردمانی مظلوم وصلح طلب جبران نمایند آنگاه این داستان دیگریست و برخورد با آن جور دیگراست .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی