اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:22 /2/1386

بازدید کنندگان :  269 نفر

 کد:11063

چاپ خبر

عنوان خبر : ساخت پایگاه عملیاتی توسط حزب الله درآمریکا

 

 

یک شبکه تلویزیونی آمریکا مدعی ایجاد یک پایگاه عملیاتی توسط نیروهای حزب الله درآمریکا  شد.

به گزارش البرز شبکه تلویزیونی ام اس ان بی سی آمریکا از برپایی یک پایگاه عملیاتی بزرگ درآمریکای جنوبی توسط حزب الله لنبان خبرداد.

این شبکه تلویزیونی مدعی شد : حزب الله باپشتیبانی جمهوری اسلامی یک پایگاه عملیاتی به منظورزیرنظرگرفتن تحرکات نظامی منطقه وافزایش حضورنظامیش کنار گوش ایالات متحده ایجادکرده است .

براساس این گزراش پایگاه مذکور این پایگاه دورازچشم هاست وکسی تصور نمیکند که سازمان حزب الله درنقطه ای از مرزمشترک سه کشورآمریکای جنوبی یک پایگاه نظامی حساس را ایجاد کرده باشد.

گزارشگر این تلویزیون مدعی میشود : پایگاه مذکور درمرزمشترک برزیل ,پاراگوئه وآرژانتین قرارداشته ووظیفه هدایت وگسترش شبکه های قاچاق درقاره آمریکا رابرعهده دارد!.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی