اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:20 /2/1386

بازدید کنندگان :  317 نفر

 کد:11043

چاپ خبر

عنوان خبر : صدور حکم مدیرعاملی برای مدیربرکنارشده بیمه ایران

 

 

درحالیکه تنها دوروز ازصدور حکم عزل مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران میگذرد خبرهای رسیده بیانگر دریافت حکم مدیرعاملی  توسط مدیرعاملی برکنارشده این شرکت بیمه ای است .

به گزارش رسانه های خارجی یکی از5عضو هیات مدیره شرکت مذکورپس ازدستور رئیس جمهور بعنوان مدیرعامل وعضو هیات مدیره این شرکت ابقا گردید.

هیات مدیره بیمه ایران پنج عضو دارد که دو عضو سابق هیات مدیره این شرکت مجددا به عنوان عضو هیات مدیره معرفی شده اند. آقای سهامیان مقدم و حجت پوستین چی مجددا به عنوان اعضای هیات مدیره بیمه ایران معرفی شده و سیاوش سعیدیان راد تنها عضو جدید هیات مدیره شرکت بیمه ایران است.

 رئیس جمهور ایران دو روز پیش به وزیر اقتصاد دستور داده بود که مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران را به اتهام تخلفات مالی برکنار کند.

علت برکناری، تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگی های بیمه ایران به اقوام و منصوبان، تبانی در پرداخت های غیر قانونی و وصول نشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شده بود.

شرکت بیمه ایران بیشتر از 200 شعبه و 4هزار دفتر نمایندگی در داخل ایران و 12 شعبه در خارج از کشور دارد و بر اساس قانون تمامی شرکت های دولتی یا تحت نظر دولت موظفند بیمه های خود را از طریق شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند.

گفته میشود صدوراین حکم درپی آن صورت پذیرفته که گزارشی که رئیس جمهور به آن استناد کرده ودستورعزل اعضای هیات مدیره بیمه ایران را صادر کرده مربوط به تخلفات مدیرعامل اسبق این شرکت میباشد.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی