اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

یک منبع نزدیک در دیوان محاسبات به خبرنگارالبرزگفت : بسیاری ازنمایندگی ها این شرکت بیمه به برخی نزدیکان واقوام واگذار شده که عایدات فراوانی رابرای آنها بهمراه داشته است .

وی بااشاره به این مطلب افزود : بطورمثال میتوان به یک مورداشاره کردکه درآن نمایندگی بیمه به دختریکی ازاعضای هیات مدیره واگذار واین دخترخانم درآمدی معادل 6میلیون تومان درهرماه ازاین طریق کسب کرده است .

وی تصریح کرد: جالب است  که همسراین عضو هیات مدیره نیز درشرکت مذکور دارای مسوولیت است .

وی افزود : دربرخی ازقراردادها کالایی برای بیمه شدن وجود نداشت ولی بیمه نامه برای کالاهای فرضی صادر شده بود .

این منبع خاطر نشان کرد: دریکی ازاین گونه موارد کالاهای وارداتی یک کشتی درمسیرورود دردریا غرق میشود این کالاها بیمه نبوده ولی پس ازغرق شدن بیمه میشود و دربازرسی های انجام شده متوجه میشویم این کالاها که گوشی همراه بوده وجود خارجی نداشته وتنها کارتنهای خالی آنها غرق شده است .

این درحالی است که باتبانی انجام شده مبلغ گزافی بعنوان بیمه خسارت به مالک این کالاهای تخیلی ازمحل بیت المال پرداخت شده است .

وی می افزاید: درگزارش دیگری شاهد بودیم که یک بیمه شده برای دریافت مبلغ خسارت سه میلیون تومانی خود مجبور به پرداخت 15میلیون ریال رشوه میشود.

ازجمله دیگراین موارد میتوان به دریافت کامل حق بیمه  از مشتریان وعدم پرداخت کامل تعهدات اشاره کرد .

  تاریخ:19 /2/1386

بازدید کنندگان :  235 نفر

 کد:11013

چاپ خبر

عنوان خبر : گوشه ای ازتخلفات صورت گرفته دربیمه ایران

 

 

درپی دستور رئیس جمهور به وزیر اموراقتصاد ودارایی درخصوص عزل مدیرعامل واعضای هیات مدیره بیمه ایران این سوال پیش آمده که گزارشی که دوسال پیش ازطریق دیوان محاسبات به وزارت اقتصاد اعلام شده چه بوده است که مسوولین این وزارتخانه تاکنون نسبت به واکنش مناسب دراین خصوص اقدام ننموده اند و احمدی نژاد شخصا این مسئله را پیگیری کرده است .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی