اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:6 /2/1386

بازدید کنندگان :  120 نفر

 کد:10717

چاپ خبر

عنوان خبر : شهردارکرج برکنارشد

بابرکناری شهردارکرج معاون اداری ومالی این شهرداری بعنوان سرپرست انتخاب شد.

بگزارش خبرنگارالبرز درپی عدم توافق اعضای شورای اسلامی شهرکرج علی ترکاشوند ازاین سمت برکنارگردید.

برهمین اساس ملایری بعنوان سرپرست این شهرداری عهده دارتمامی مسوولیتهای شهردارکرج شد.

علی ترکاشوندتوانست در4سال گذشته کلیدبرزگترین دستگاه اجرایی شهرستان کرج رابدست گرفته وآنرااداره نماید.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی