اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:4 /2/1386

بازدید کنندگان :  63 نفر

 کد:10665

چاپ خبر

عنوان خبر : گره کور ورودی کرج بازمیشود

اداره راه و ترابری کرج تا سال آینده زیر گذر شهید سلطانی را احداث می کند.
معاون فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان کرج اظهار داشت : در آخرین بازدید به عمل آمده از سوی وزیر راه از گذرگاه های کلیدی شهرستان کرج مقرر شد تا در اسرع وقت ترافیک میدان شهید سلطانی برطرف شود.
اکبر توپچی افزود: علت اصلی ترافیک این محدوده که از ورودی های اصلی شهر کرج محسوب می شود عبور و مرور خودروهای سنگین است به نحوی که دامنه ترافیک آن به داخل شهر نیز کشیده می شود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون طرح های مختلفی به منظور ساماندهی وضعیت ترافیک این میدان ارائه شده است و قرارشده از میان طرح های موجود تا پایان امسال زیرگذر شهید سلطانی با در نظر گرفتن تمام جوانب کار در محدوده پل فردیس احداث شود.
توپچی گفت: این زیرگذر از مسیر غرب به شرق مخصوص تردد خودروهای سنگین ساخته می شود و پیش بینی شده است با احداث آن ترافیک منطقه به حداقل ممکن کاهش یابد.
معاون فرماندار کرج یادآور شد: تاکنون پیمانکار این طرح انتخاب و تجهیز کارگاه برای احداث زیرگذر انجام شده است و پیمانکار موظف است پروژه را تا پایان سال تحویل دهد.
وی تاکید کرد: شهرداری کرج نیز به منظور حل این معضل موظف شده عرصه عبور و مرور فعلی خودروها را تا شش متر تعریض نماید که تاکنون اقدامی در این خصوص انجام نشده است .

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی