اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:4 /2/1386

بازدید کنندگان :  213 نفر

 کد:10662

چاپ خبر

عنوان خبر : احتمال جابجایی سردارزارعی

 

 

احتمال جابجایی فرمانده انتظامی استان تهران قوت گرفت .

بگزارش البرزدرپی نزدیک شدن به پایان دوره ساله ماموریت سردارسرتیپ دوم پاسدار رضا زارعی در ناحیه انتظامی استان تهران احتمالا بزودی باجابجایی وی فرددیگری برای قبول این مسوولیت معرفی خواهدشد.

شنیده ها حاکیست پس ازپایان یافتن این دوره ماموریت وی بادوپیشنهاددستگاهای اجرایی وامنیتی کشورروبروخواهدبود.

چنانچه این ماموریت بخواهددرنیروی انتظامی تمدیدشوداحتمال حضورزارعی بعنوان معاون اجتماعی وارشادنیروی انتظامی وجوددارداما رابطه نزدیک این فرمانده ارشدانتظامی درمنطقه باشهردارتهران گزینه دیگررانیزپیش روی اوقرارخواهدداد.

براین اساس چنانچه حضورمحمدباقرقالیباف درشهرداری تهران تثبیت شوداحتمالازارعی بعنوان مسوول حراست شهرداری تهران ازفرمانده سابق خودحکم مسوولیت خواهدگرفت .

علیرغم اینکه زارعی درطول مدت حضورش درناحیه انتظامی استان تهران با پرونده های مهمی همچون قاتل کودکان دراطراف پاکدشت,قتل درمترو و...مواجه شدکه درآن زمان ازجابجایی غریب الوقوع وی خبرحکایت میکرداما وی توانست باگذراین موانع پروزه های اجتماعی وامنیتی خوبی رادرسطح منطقه بویژه مرکزیت آن درشهرستان کرج پیگیری وبه نتیجه برساند.

هنوزازگزینه احتمالی برای جانشینی زارعی نامی برده نمیشود.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی