اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:3 /2/1386

بازدید کنندگان :  405 نفر

 کد:10654

چاپ خبر

عنوان خبر : فراریک مفسداقتصادی ازکشور

 

 

گویا دست های پنهانی دربدنه نظام وجودداردکه کارشان فراری دادن مفسدان اقتصادی اززندان است .

بگزارش البرزنماینده مردم کرج درمجلس شورای اسلامی بابیان این مطلب ازفرار دومفسداقتصادی به خارج ازکشورخبرداد.

فاطمه آجرلو درسمنان ضمن نقدقوه قضائیه گفت : سیروس صالحی اززمین خواران بزرگ ومحمدرضا یوسفی مشهوربه سلطان شکرکه ازجمله مشهورترین مفسدین اقتصادی کشورباغارت میلیاردها تومان ازانفال عمومی وبیت المال توانسته اندبطورغیرمجازازکشورخارج شوند.

وی باتشریح فعالیتهای سیروس صالحی ازمفسدین اقتصادی افزود:اوبابلعیدن هزاران هکتارازاراضی عمومی درمنطقه کرج توانسته است اراضی را به نام خودکندکه بیانگرمالکیت شرق تاغرب کرج بنام اوست .

وی افزود: پرونده اين زمين خوار و مفسد بزرگ اقتصادي مدت هاست كه در دست بررسي است و در جلسه هاي متعدد با حضور رئيس قوه قضائيه نيز پيگيري شده و به نتيجه رسيده است اما در روز دستگيري وي متوجه شديم كه اين فرد با ميلياردها تومان پول ملت از ايران فرار كرده است.
آجرلو دربیان فعالیتهای دیگرمفسداقتصادی منطقه گفت : محمدرضا يوسفي معروف به سلطان شكر ايران، يكي ديگر از مفسدان بزرگ اقتصادي است كه توانسته است بافعالیتهای غیرقانونی اش ضربه بزرگی به صنعت قندوشکرواردسازدبطوریکه بسیاری ازاین کارخانه ها هم اکنون فلج هستند.

 وی خاطرنشان کرد:  اين فرد با دريافت ميلياردها تومان تسهيلات بانكي از محل وام هاي بحران كه سود چهار درصد دارد و يا اصلا هيچ سودي به آن تعلق نمي گيرد، بسياري از كارخانه هاي شكر را خريده است.
آجرلو افزود: اين مفسد بزرگ اقتصادي بعد از خريد كارخانه هاي قند و شكر، پس از چند ماه اعلام ورشكستگي و تمام كارگران اين كارخانه ها را اخراج مي كرد و با تغيير كاربري محل، به برج سازي در كارخانه ها اقدام كرده و ميليارد ها تومان ثروت ديگر به جيب مي زد.
نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما در جريان فرار شهرام جزايري، از نه ماه قبل اعلام كرده بوديم كه شرايط فرار اين مفسد بزرگ اقتصادي مهيا شده و هماهنگي ها براي فراري دادن وي در حال انجام است.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی