اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:3 /2/1386

بازدید کنندگان :  16 نفر

 کد:10649

چاپ خبر

عنوان خبر : ازسینماهای کرج چه خبر؟

سينما فرديس 1: اخراجي ها
سينما ارشاد:
-------------
سينما ساويز 1:
اخراجي ها
سينما ساويز 2:
مهمان
سينما ساويز 3:
تقاطع
سينما فردیس 2:
مهمان
سينما هجرت 1:
قلقلک
سينما هجرت 2:
مهمان

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی