اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:3 /2/1386

بازدید کنندگان :  35 نفر

 کد:10647

چاپ خبر

عنوان خبر : راه اندازی پارک ایمنی درکرج

سازمان آتش نشاني کرج در تمام بوستان هاي بزرگ اين شهر پارک ايمني راه اندازي مي کند
مدير عامل سازمان آتش نشاني کرج  گفت: اين طرح با همکاري سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري کرج به اجرا در مي آيد و اولين پارک ايمني شهر در کنار سازمان آتش نشاني به صورت پايلوت ساخته و تا پايان سال به بهره برداري مي رسد .
محمود اميريزداني افزود: بر اساس پيشنهاد اين مرکز به منظور استفاده تمامي شهروندان از امکانات و بهره گيري از مباحث آموزشي پارک ايمني، قسمتي از بوستان هاي بزرگ کرج در سال هاي آينده به پارک ايمني تبديل مي شود.
وي
به مهرگفت : طرح مذکور در شوراي سازمان آتش نشاني به تصويب رسيده و براي تأييد نهايي به شوراي اسلامي شهر ارسال شده است که در صورت موافقت به زودي در کرج عملي خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: کودکان چهار تا پنج سال مخاطبان اصلي پارک هاي ايمني هستند زيرا بيشترين آمادگي براي دروني کردن آموزش هاي گوناگون دراين سنين وجود دارد.
اميريزداني يادآور شد: پارک هاي ايمني طراحي شده به کليه وسايل استاندارد آتش نشانس و ايمني، آب نما، پمپ آب، ماشين هاي کوچک آتش نشاني،خانه هاي مسکوني و ... مجهز مي شود تا کودکان خود را در فضايي واقعي تصور کنند.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی