اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:29 /1/1386

بازدید کنندگان :  240 نفر

 کد:10525

چاپ خبر

عنوان خبر : شیوع بیماری جدید درجنوب کشور

 

 

یک مقام مسوول دراستان سیستان وبلوچستان شیوع بیماری نادردراین استان راتائیدکرد.

بگزارش البرزاین مقام مسوول گقت : شب گذشته 7نفرازاعضای یک فامیل را به بیمارستانی درزاهدان منتقل کردندکه دارای نوعی بیماری ناشناخته هستند .

وی گفت : بدلیل شدت بیماری سه نفرازاعضای این خانواده قبل ازرسیدن به بیمارستان جان دادندولی 4نفرباقی مانده به بیمارستان منتقل وبه محض ورودقرنطینه وتحت کنترل قراردارند.

وی افزود:این بیماران دارای نشانه های ازکوفتگی شدیدبدنی , تورم درغددلنفاوی گردن ودردشدیددرناحیه گردن میباشندکه علاوه برآن تب شدیدرانیزمیتوان به علائم بروزیافته ازاین نوع بیماری افزود.

وی تصریح کرد:تاکنون متخصصین نتوانسته اندعلت یانوع بیماری مذکورراتشخیص بدهنداما این بیماری علائمی نزدیک به چندنوع بیماری راازخودبروزداده که همین مسئله منجربه سردرگمی بیشترشده است .

این بیماری تاکنون دردومنطقه خاش وسراوان ثبت شده که متاسفانه منجربه فوت 6 هموطنمان گردیده است .

اگرچه هنوزمنشا پیدایش این بیماری مشخص نشده ولی بیماران تحت قرنطینه جزو بیماران عفونی درمراکزدرمانی این استان بستری هستند.

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی