اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:25 /1/1386

بازدید کنندگان :  370 نفر

 کد:10421

چاپ خبر

عنوان خبر : یکباردیگربه قذافی اعتمادکنیم

 

 

وحيد كاظم زاده قاضي جهاني

 

آمريكا و غرب ، ايراني ها را بر ضد اعراب و اعراب را بر ضد ايران تحريك مي كنند ، شيعيان را بر ضد سني ها و سني ها را بر ضد شيعيان تحريك مي كنند . اين به نفع ما نيست و به نفع دشمن استعمارگر است.

 كسي در شايستگي اهل بيت براي حاكميت بر مسلمانان شكي ندارد ، اما دشمنان بدنبال ايجاد شكاف هستند ، اين تفرقه و تحريك كه در آن شيعه بر ضد عرب و عرب بر ضد فارس برانگيخته مي شود ، ساخته اشغالگران و صهيونيست ها است .

 مسلمانان در حالي به ترويج خشونت و تروريسم متهم هستند كه اهل مدارا مي باشند ، پيامبران ديگر را قبول دارند و به آنها احترام مي گذارند ولي غرب مسلمانان را متهم به خشونت مي كنند ، پيامبر اسلام را قبول ندارند و اقدام به نشر كاريكاتورهاي اهانت آميز و توهين به پيامبر(ص) مي كنند. اكنون منطقه ما دچار پراكندگي شده ، حكومت ها مسرف و ناكارآمد بوده و به فكر مردم نيستند . اسلام را به اسلام شيعه و سني تقسيم كرده اند ، حتي كاخ سفيد و رئيس جمهوري آمريكا نيز از اين تقسيم بندي سخن مي گويند و از آن سوء استفاده مي كنند.

 شيعه فقط ايران نيست ، شمال آفريقا هم شيعه است ، ما دولت فاطمي دوم را در شمال آفريقا ايجاد خواهيم كرد. هويت ما هويت فاطمي خواهد بود و عرب ها و بربرها و احزاب چپ و راست افراطي ها و خشونت طلب همه و همه در آن ذوب شده و هويت واحدي تشكيل خواهند داد. ما با فاطمه زهرا(س) هستيم .

 يعني شيعه اهل بيت و شيعه فاطمه و شيعه علي هستيم . همه عرب ها ، همه مسلمان ها شيعه علي هستند اگر پيرو علي شيعه است ، همه ما شيعه هستيم . اين يك حقيقت است ، اين فرهنگ ما است.

از سوي ديگر نيز اگر معني سني بودن ، ايمان به محمد(ص) و سنت اوست ، پس به اين معنا همه ايراني ها سني هستند. آيا ايراني ها گفته اند ضد محمد(ص) هستند؟ خير آنها محمد (ص) را پيغمبر مي دانند .آنها پيرو سنت پيامبر هستند پس آنها هم سني هستند. هر كس هر فقهي دارد ، داشته باشد اما اركان و فروع دين ثابت است ، هركس هر قوميتي دارد ، داشته باشد.

هر كس هر رنگي دارد، داشته باشد. هر زباني دارد، داشته باشد .اينها مهم نيست ، مهم هويت ما است كه فاطمي است. برخي حكام عرب براي خشنودي آمريكا و اشغالگران ، از ايران ابراز كراهت مي كنند و مي گويند ايران در حال ساخت بمب اتمي است ، ايران چنين است ، ايران چنان است . فارس ها چنين هستند و فارس ها چنان هستند . وقتي مي پرسيم چرا چنين مي كنيد؟ مي گويند براي اينكه ايران شيعه است .

 خير ما هم كه در شمال آفريقا يك دولت فاطمي جديد هستيم ، ما هم شيعه هستيم. ما بايد از برادران ايراني مان كه شيعه اهل بيت و شيعه علي شدند ، تشكر كنيم . از آنها كه به اهل بيت پيوستند ، سپاسگزار باشيم. آري شك نكنيد اين جملات از سوي سرهنگ معمر قذافي رهبر تندرو ليبي اظهار گرديده كه در سه دهه اخير به دليل سياستهاي افراطي و غير اصولي ، نه تنها از سوي جامعه جهاني مورد طرد واقع شده بلكه در جهان اعراب و اسلام نيز نتوانسته است چنانكه شايسته نام كشور مبارز و ضد استعماري عمر مختار فقيد بوده جايي براي خويش باز كند و متاسفانه به دليل رجحان اتحاد اعراب بر اتحاد جهان اسلام در سياست هاي ديپلماتيك دولت اين كشور ، به دليل عدم اتحاد حكام عربي در مواجهه با چالش هاي موجود در خاورميانه و شمال آفريقا هرگز نتوانسته است توفيقي در سياست هاي خارجي كسب نمايد.

مهمترين اصول سياست خارجي ليبي را در 30 سال گذشته ، وحدت عربي ، مبارزه با صهيونيسم و امپرياليسم ، كمك به جنبشهاي آزاديبخش همچون مبارزان فلسطيني ، عدم تعهد وترويج و اشاعه آن تشكيل داده و سرهنگ معمر قذافي همواره سعي كرده تحت نام عمر مختار رهبر فقيد حركت هاي ضد استعماري اين كشور بر عليه استعمار ايتاليا ، خود را جانشيني امين براي جمال عبدالناصر به عنوان عاملي كه وحدت كامل امت عربي را به وجود خواهد آورد به اعراب و جهانيان معرفي نمايد ولي اخيرا با اشاره به دليل ضعف و ناتواني اعراب ، به گفته خودش از اعراب قطع اميد نموده است و از آنجايي كه اعراب در تحريم غربي ها اين كشور را ياري نكرده اند از اتحاد اعراب سرخورده شده و به دنبال اتحاد اسلامي مسلمانان مي گردد و اخيرا اعلام نمود كه نشست امسال اعراب به دليل آنچه وي از آن به توطئه استعمارگران جهت شكاف در اسلام و ايرانيان ياد نموده تحريم كرده و از اينكه برنامه هاي نشست سران عرب در آمريكا طراحي شده است در آن شركت نمي جويد.

قذافي اخيرا از اينكه غرب و در راس آن آمريكا از انجام تعهدات خويش براي كنار گذاشتن برنامه هسته اي كشورش سرباز مي زنند انتقاد نموده و تلويحا ضمن حمايت از برنامه صلح آميز هسته اي ايران و حمايت از موضع ايران در جريان دستگيري ملوانان انگليسي از استقامت كشورمان در مقابل زورگويي هاي غرب تمجيد نموده و خواستار گسترش روابط با ايران گرديده است .

روابطي كه همواره در طول سه دهه گذشته به دليل جريان ناپديد شدن امام موسي صدر در خاك ليبي از استحكام درخور توجهي برخوردار نبوده است.اگر چه ممكن است در اصل ناپديد شدن امام موسي صدر كه از جانب گروه هاي سيا و موساد انجام پذيرفته دولت ليبي مقصر نباشد ولي متاسفانه اين كشور اقدام درخوري جهت مشخص شدن وضعيت ربوده شدن ايشان انجام نداده است.

بايد گفت كه منطقه شمال آفريقا از ديرباز به عنوان يك منطقه مهم و استرات‍ژيك و برخوردار از ابعاد سياسي ، اقتصادي و نظامي از ديرباز مطمع نظر و مورد توجه قدرتها و كشورهاي بزرگ دنيا بوده و اين قدرتها در قالب استعمار و استثمار با بهره گيري ازفرصت هاي پيش آمده و با بكارگيري انواع ترفندها به دنبال بسط و توسعه نفوذ خود در اين منطقه بوده و در اين ميان ليبي با داشتن ساحلي در حدود 1800 كيلومتر در كناره جنوبي مركزي درياي مديترانه به عنوان پل ارتباطي اين منطقه با ساير مناطق آفريقا و بخشي از خاورميانه مورد محاسبه تحليلگران سياسي و اقتصادي قرار گرفته و به علت اهميت ژئوپلتيكي ويژه آن از جايگاه با اهميتي در نزد كشورهاي استعماري برخوردار بوده است .

مداخله مستقيم سه كشور آمريكا ، انگليس و فرانسه در جريان سقوط هواپيماي پان آمريكن بر فراز اسكاتلند و ادامه آن تحت عنوان بحران لاكربي جهت تحت فشار قرار دادن ليبي نشان داده است كه قدرتهاي بزرگ ليبي را از خارج از چهارچوب منافع خود نداشته و تلاش مي كنند تحت عناوين مختلف سياسي و اقتصادي حضور خود را ولو با بوجود آوردن بحران در آن حفظ نمايند . وجود منابع غني و عظيم نفت ليبي ، همواره اين كشور را به كانون توجه غربيان در شمال آفريقا مبدل ساخته است.

و لذا جهت شكست ترفندهاي غربيان در شمال آفريقا و نيز لزوم وحدت اسلامي و انسجام اسلامي كه از سوي مقام معظم رهبري براي سال جديد اعلام گرديده ايجاب مي كند كه از سيگنالهايي كه ازسوي قذافي براي كشورمان فرستاده مي شود به گرمي استقبال كنيم و سياستهاي نادرست دولت اين كشور را به ديده اغماض بنگريم و جهت عدم انشقاق وحدت اسلامي ، دست دوستي قذافي را رد نكنيم و يكبار ديگر به دولت اين كشور اعتماد نماييم و در مقابل ليبي نيز متعهد گردد با تشكيل گروهي حقيقت ياب موضوع ربوده شدن امام موسي صدر را دنبال نموده و بيش از اين با سياستهاي غير اصولي ، مصالح كشور ليبي و جهان اسلام را به مخاطره نيندازد و بداند كه اتحاد عربي كه وي بدان دل بسته بود جز در سايه اتحاد و انسجام اسلامي شكل نمي گيرد و اعتماد بيش از اندازه وي به غرب نيز نمي تواند مشكلي از سر راه دولت ليبي بردارد چه اينكه غرب در مسير هسته اي شدن ليبي نشان داد كه به هيچيك از قراردادهاي خويش با ليبي پايبند نبوده و از تلاش هاي ديپلماتيك جز رسيدن به منافع و مطامع خويش چيز ديگري را دنبال نمي كند.

 

 

 

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی