اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:24 /1/1386

بازدید کنندگان :  148 نفر

 کد:10393

چاپ خبر

عنوان خبر : تغییرساعت موجب بروزسکته میشود

مدير امور تحقيقات مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه (بيمارستان امام خميني (ره)) و مسوول پروژه كانون تفكر دفاع نوين و پزشكي ملكولي در نامه اي به رييس جمهور از وي خواست ترتيبي اتخاذ كند تا ساعت رسمي كشور تغيير نيابد .

دكتر رضا آقانوري در اين نامه با انتقاد از طراحان تغيير ساعت رسمي كشور آورده است :  بعد از مدت ها شنيدن مطالب طرفداران تغيير ساعت رسمي كشور،‌ناچار گرديدم كه چند سطري خدمت جنابعالي در خصوص موضوع، توضيحاتي عرض نموده و برخي سوالات بي پاسخ را در اين زمينه مطرح كنم، باشد كه آقايان قبل از هرگونه تصميم براي اجبار دولت در اجراي برنامه تغيير ساعت رسمي لااقل در ذهن خود به اين سوالات بينديشند.

در ادامه اين نامه آمده است:

1ـ استدلالات عمده معترضين براي لزوم تغيير ساعت رسمي

الف) در ابعاد اقتصادي مكرر توسط آقايان بيان شده است كه با تغيير ساعات به شكل چرخشي دوگانه در سال ـ راندمان توليد افزايش و انرژي هاي مصرفي به ويژه برق ـ كاهش مي يابد.

خوب است از اين عزيزان دانشمند سوال شود كه اگر براي حل اين مساله ساده ترين روش علمي يعني Problem Solving را در نظر بگيريم، حسب الموضوع گزينه اصلي راندمان و مساله مطروحه بهبود راندمان اقتصادي است. حال سوال اين گزينه چنين است: آيا با تغيير ساعت رسمي كشور راندمان اقتصادي بهبود مي يابد؟ (آن هم در كشوري كه به طور ميانگين كمتر از 1/8 ساعات كار كارمندان آنچه در شقوق دولتي و چه خصوصي كار مفيد است) و آيا كاهش هاي احتمالي در مصرف برخي انرژي ها آنهم به شكل جزيي در اين راندمان موثر است؟ بي شك براي يك اقتصاددان ايراني دادن پاسخ آري به اين سوال خنده آورترين گزينه ممكن است.

ب) در ابعاد اجتماعي تنها به يك دليل به ويژه اهميت داده شده و آن هم تقليد غير رايج از برخي كشورهاي پيشرفته و يا در حال توسعه مطرح است.

باز در اينجا به متد سنجش گزينه ها كه راه حلي پژوهشي در قياس هاي اجتماعي است مراجعه مي كنيم. آقايان بايد پاسخ دهند كه با توجه به كدام گزينه موثر اجتماعي يعني مقايسه منابع انساني و ظرفيت ها، اوضاع اقتصادي، اوضاع سياسي درون مرزي و يا برون مرزي، فرآيندهاي پيش زمينه و يا عوامل رشد و توسعه فرهنگي، كشور ما بايد با كشورهايي كه ساعات رسمي در آنها تغيير مي يابد مقايسه شود كه بتوانيم مكانيسم عمل آنها را بپذيريم؟

مي دانيد در اينگونه مشابه سازي ها بايد بيش از 72 درصد زير تعريف ها مشابه باشند. باز به نظر مي رسد مقايسه ما با اين قبيل كشورها و بيان آنكه ما در اين زمينه ها بيش از مقدار آماري معني دار با آنها مشابهت داريم مضحك ترين طرح گزينه ممكن است.

2ـ مساله در نظر گرفته نشده و اشكال مهم بررسي نشده در تقاضاي تغيير ساعت
رسمي

شايد پر اهميت ترين و ساده ترين مطلب، اندكس هاي استرس اجتماعي و رواني و پاسخ هاي بيولوژيك بدني است.

 آيا دوستان عزيز متقاضي تغيير ساعت رسمي كشور از پديده ساعت بيولوژيك و فشاري كه بدن تنها براي موضوعي مانند تغيير عادات ساعت خواب و بيداري متحمل مي شود چقدر است، آگاهند؟

آيا اين فضلاي بزرگوار مي دانند كه روند ايجاد عادت براي تغيير عملكردهاي بدني موثر در تغيير ساعت بيولوژيك بيش از شش ماه طول مي كشد ـ لذا با تغيير هر شش ماه يك بار ساعت رسمي ـ به بدن افراد جامعه هر شش ماه يكبار و بدون آنكه به بدن اجازه عادت براي تغييرات جديد را بدهيم شوك وارد مي كنيم و اگر چه عمده اين فشارها را شايد به زبان نياوريم اما آيا هيچ فردي بر بيماري هاي ناشي از استرس اجتماعي در اثر تغيير ساعات بيولوژيك، مرگ ناگهاني، افزايش بيماري هاي رايج عصبي زندگي شهري و حتي تغيير عادات اجتماعي به شكل نامحسوس و ناشي از استرس تغيير ساعت بيولوژيك در كشور تحقيق كافي نموده و گزارشي قابل قبول ارائه كرده است؟ بي شك پاسخ اين سوال منفي است. آيا بايد بيش از آنچه كه هست بر اين ملت مظلوم و مسلمان فشار وارد شود.
مدير امور تحقيقات مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه (بيمارستان امام خميني (ره)) و مسوول پروژه كانون تفكر دفاع نوين و پزشكي ملكولي در پايان ضمن در خواست از رييس جمهور براي عدم تغيير ساعت ،‌اعلام آمادگي كرده است تا در صورت لزوم در معيت و تلمذ تيمي از زبده ترين متخصصين علمي داخل كشور و با حضور ناظرين از هر اداره مورد لزوم، فرآيندهاي بيولوژيك ياد شده را بررسي و نتايج آن را به صورت علمي و قابل قبول به مراجع معتبر داخلي و يا اركان تصميم گيري مانند مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
 

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی