اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

  تاریخ:24 /1/1386

بازدید کنندگان :  182 نفر

 کد:10388

چاپ خبر

عنوان خبر : اشیا نورانی; اینباردرآسمان یاسوج

ماجرای رویت اشیا ء نورانی درآسمان شهرهای مختلف ایران درحال تبدیل شدن به یک اپیدمی است .

بگزارش البرز پس ازماجرای رویت اشیا نورانی درقزوین و شهرهای مرزی غرب کشوروحتی برخی شهرها ی مرکز که اخیرا درخرمشهرنیزدیده شده است اکنون این اشیا نورانی میهمان مردم یاسوج شده اند.

این گزارش حاکیست شب گذشته باتاریک شدن هوا شی نورانی درآسمان یاسوج نمایان شدکه نظرمردم رابسمت خودجلب کرد.

این شی نورانی علیرغم دیگراشیا نورانی که عمدتا نورقرمزازخودمتساعدمیکردند نوری آبی راداشت ومانند اشیا نورانی دیده شده درقزوین درحال حرکت بود.

درقزوین این اشیا بطورناهماهنگ حرکت کرده وبنظرمیرسید درحال گردیدن به دورخودهستندولی شی دیده شده دریاسوج مسیرمشخصی راطی ودرآسمان ابری این شهرناپدیدشد.

مردم یاسوج میگویند این برای چندمین باراست که اشیا نورانی درآسمان این شهردیده شده اند.

هنوزمشخص نیست این شی نورانی چه بوده وچه وظیفه ای را برعهده داشت .

 

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی