اتاق گفتگو تماس با ما اخبار روز

امروز:

روابط عمومی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی در وهله اول دنبال آفرینش تحرک،شور،امید و مشارکت فکری مردم در فرآیند توسعه و ایجاد زمینه برای مشارکت فیزیکی در مراحل بعدی است.

به تعبیر دیگر،روابط عمومی در محقق نمودن این شعار به دنبال هدایت افراد به سمت" توده تنها" نیست تا افرادی تأثیر پذیر باشند و خودشان را با جماعت همرنگ سازند بلکه هدف روابط عمومی بعنوان یکی از مراکز پخش پیام در سطح جامعه،هدایت افراد به سمت مشارکت فکری فعال در امور اجتماعی،ابراز واکنش در برابر پیام های روابط عمومی و اظهار نظر در این خصوص است تا روابط عمومی،فعالیت های خود را با افکار عمومی هماهنگ سازد.

کار دیگری که روابط عمومی در اتحاد ملی و انسجام دارد کمک به ایجاد ارتباط واقعی ،تنگاتنگ و اصولی بین ملت و دولت است. از آنجا که در اتحاد ملی و انسجام،تکیه بر نهاد های منسجم تا افراد است،لذا در عملکرد نهاد ها برای توسعه،سطح اشتراک عمومی حائز اهمیت است.

در این میان روابط عمومی بعنوان یک پل ارتباطی مهم جلوه گر شده و با تبادل اطلاعات میان ملت و دولت،اطلاعات آنها از همدیگر را بهنگام و ملموس می سازد. جلب مشارکت مردم،کارکرد دیگر روابط عمومی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. دراینجاست که کارگزاران روابط عمومی در نقش بازیگران سیاسی ظاهر می شوند و ارتباط خاصی را بین دولت و جامعه برقرار می کنند که می توان از آن به نام " ارتباط سیاسی " یاد کرد.

یکی از شیوه های مشارکت،نظر خواهی است که از ارکان روابط عمومی محسوب می شود، سنجش افکار عمومی این امکان را فراهم می آورد تا روابط عمومی،دیدگاهها مردم را در اختیار مدیریت سازمان و برنامه ریزان قرار دهد و از این طریق،نظارت مردم در تصمیم گیری ها دخالت داده شود.

روابط عمومی از این طریق به افزایش میزان مشارکت مردم در امور کمک می کند و می توان اینطور بیان نمود که روابط عمومی از طریق ایجاد امکان مشارکت عمومی مردم در امور مربوط به خودشان نقش بارزی را در تحقق اتحاد ملی و انسجام ملی ایفاد می کنند.

نقش روابط عمومی در این خصوص به ویژه در شرایطی که جامعه در حال پیمودن دوره گذر از مرحله رشد اقتصادی به مرحله توسعه باشد،بارزتر و پررنگ تر می شود چرا که نیل به توسعه بدون مشارکت فعال مردم میسر نمی شود.

  تاریخ:14 /1/1386

بازدید کنندگان :  1350 نفر

 کد:10185

چاپ خبر

عنوان خبر : نقش روابط عمومی در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

 

 

سال 86 در حالی بعنوان " اتحاد ملی و انسجام اسلامی " از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد که روابط عمومی ها در محقق نمودن این شعار نقش ویژه ای را برعهده دارند .

  • با سلام و تشکر از راهنمائی اگر مطلب دیگری بود لطفا" جهت استفاده در سایت بگذارید . دادستدی مقدم . روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجانغربی

نظرات و پیشنهادها:
آدرس پست الکترونيکي :   

فهرست عناوین

صفحه اصلی

عناوین کل اخبار

اجتماعی

اقتصادی

سیاسی

علمی

فرهنگی

ورزشی

استانها

خارجی

خبر های منطقه  کرج

گزارش و تحلیل

عکس ها

گفتگو

یادداشت ها

مقاله

پیوند ها

سرگرمی و امکانات

جستجوی خبر

http://www.qadrmedia.tv

عناوین کل اخبار  | اجتماعی |  اقتصادی  | علمی | ورزشی | سیاسی  | فرهنگی